Zespół Szkół nr 19
we Wrocławiu
PolskaEnglish
Menu
Dla gimnazjalistów
60 lecie LOXI
Kalendarz szkolny

Aktualności / komunikaty

Wolontariat podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016

Poszukujemy wolontariuszy do współpracy przy organizacji Turnieju piłki ręcznej we Wrocławiu. Turniej  odbędzie się w styczniu 2016 r. na czterech arenach w naszym kraju.  Jeśli masz skończone 18 lat, przed Tobą możliwość uczestnictwa w wielkim wydarzeniu.

 

 

 

Swoją kandydaturę należy zgłaszać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego, dostępnego na stronie www.alpha.zprp.org.pl. Natomiast wszystkie szczegółowe informacje odnośnie obszarów w których będą działać wolontariusze i wymagań, które muszą spełnić znajdziesz na stronie http://eurohandballpoland2016.pl/.

 

UWAGA W KWETIONARIUSZU NALEŻY OBOWIĄZKOWO WPISAĆ ŻE JESTEŚ UCZNIEM  Z  LO XI !!!

 

Szkolenia we Wrocławiu odbędą się w dniach 11-13 grudnia 2015 r.  U nas w szkole!!!

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłoszeń. W myśl hasła Mistrzostw Europy – Feel The Emotions, poczujesz smak niezapomnianych wrażeń i emocji!

Wszelkich informacji udziela: pani mgr Magdalena Wesołowska-Rańda. 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat   dyrektora   Centralnej   Komisji   Egzaminacyjnej z 7 września  2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

(FRAGMENTY - całość komunikatu - http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150907_Komunikat_o_dostosowaniach_Egzamin_maturalny.pdf  )

(...)

1.Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych  arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:
a.zminimalizowaniu  ograniczeń  wynikających  z  niepełnosprawności,  niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
zdającego
b.zapewnieniu zdającemu miejsca  pracy  odpowiedniego  do  jego  potrzeb  edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych
c.wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d.odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
e.ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego,  o  których  mowa  w  art. 9a  ust.  2  pkt  2  ustawy,  uwzględniających  potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
f.zapewnieniu  obecności  i  pomocy  w  czasie  egzaminu maturalnego
nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu  lub  pisaniu lub  specjalisty  odpowiednio  z zakresu danego  rodzaju niepełnosprawności,  niedostosowania  społecznego  lub  zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

(...)

Zdający uprawnieni do dostosowania:
1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
4. chory lub niesprawny czasowo
5. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
6. absolwent, który w roku szkolnym 2015/2016 był objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
a.trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b.zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
7. absolwent, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

(...)

Pełna treść komunikatu:
http://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20150907_Komunikat_o_dostosowaniach_Egzamin_maturalny.pdf

 

 

Wycieczka do Londynu

Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki szkolnej do Londynu. Koszt wstępny ok 900 zl. Chętnych prosimy o kontakt z organizatorami - p. M. Dąbrowską lub p. J. Mikluszką

Ruszył konkurs „Przytomni”

Nie pozwólmy dopalaczom niszczyć naszego życia! Jeśli nie tolerujesz kradzieży, bandytyzmu i kłamstwa oraz tak samo jak my nie godzisz się na dopalacze, weź udział w konkursie MSW pn. „Przytomni”. Nakręć spot,  powiedz wszystkim, że „Dopalacze kradną życie” i wygraj dla swojej szkoły atrakcyjne nagrody!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy promujący zdrowy i wolny od używek (przede wszystkim od dopalaczy) tryb życia. Celem akcji „Przytomni” jest zwiększenie świadomości młodych osób, w zakresie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. Konkurs jest częścią rozpoczętej w lipcu kampanii społecznej „Dopalacze Kradną Życie”.

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele szkół, reprezentowani przez grupy składające się z dowolnej liczby uczniów oraz co najmniej jednego dorosłego opiekuna. Nagrania, których motywem przewodnim ma być propagowanie stylu życia wolnego od dopalaczy, nie mogą przekraczać 40 sekund.

Zwycięzców wyłoni Jury Konkursowe składające się z ekspertów z Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Edukacji Narodowej, Zdrowia. W Jury zasiądą także policjanci oraz przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowej. Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane, a placówki oświatowe, z których spoty pochodzą, otrzymają nagrody pieniężne. Dodatkowo filmy, które decyzją Jury zajmą od 4 do 9, wezmą udział w konkursie internautów. Prace zostaną umieszczone na profilu Facebookowym akcji „Dopalacze Kradną Życie”, a ta która zbierze najwięcej polubień otrzyma specjalną nagrodę internautów.

Termin składania prac upływa 30 września 2015 roku.

Więcej informacji:
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13651,Ruszyl-konkurs-Przytomni.html?search=4640348

Szafki uczniowskie

Uprzejmie informujemy, że Klasy 2 i 3 zostają przy swoich ubiegłorocznych szafkach, natomiast Klasy 1 otrzymają dostęp do swoich szafek od przyszłego poniedziałku. 

Przepraszamy za powstałe opóźnienia.

W przypadku problemów z dostępem proszę się zgłaszać do konserwatorów.

Kiermasz szkolny

Od środy 02.09 do piątku 11.09 odbędzie się szkolny kiermasz książek.

Sprzedaż ma się odbywać w holu na parterze w wyznaczonym miejscu.

Za sprzedaż odpowiada każdy indywidualnie.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

dla wszystkich klas LO XI

wtorek - 1 września o godz. 9:00

 

Po apelu wszystkie klasy mają spotkanie z wychowawcami.

 

Klasy I będą pisać test poziomujący z języków obcych

(45 min)

Prosimy o zabranie długopisów.

 

Spotkania z wychowawcami odbędą się w salach:

 • 1a – 12,
 • 1S – 112,
 • 1P – 10,
 • 2a – 114,
 • 2b – 116,
 • 2SW – 9,
 • 2SP – 113,
 • 3a – 107,
 • 3b – 109,
 • 3SW – 11,
 • 3SP - 5;
Konkurs Wyłaniamy szkolne talenty literackie

Ostateczny termin nadsyłania prac w ramach IV Edycji Konkursu pod hasłem Wyłaniamy szkolne talenty literackie upływa 4 września 2015 roku. Nagroda główna wynosi 600 złotych! Szczegóły tutaj

koordynator konkursu Joanna Sławczyk

Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016

W zakładce "Prawo szkolne" znajdują się

listy podręczników dla wszystkich klas na nowy rok szkolny.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )