Zespół Szkół nr 19
we Wrocławiu
PolskaEnglish
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny

Aktualności / komunikaty

Program "Szlachetna paczka"

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. Przez ostatnie 12 lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę Darczyńców i Wolontariuszy. Najważniejsze w SZLACHETNEJ PACZCE jest jednak spotkanie z prawdziwie potrzebującym.

Szczegółowe informacje o projekcie
http://www.szlachetnapaczka.pl/

Komunikat dyrektora CKE z 29 sierpnia 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r.w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

Szczegółowe informacje TUTAJ

Upływa termin składania wniosków

Stypendia szkolne

"W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ do Działu Projektów Edukacyjnych przy ul. Zapolskiej 4, piętro V, pokój nr 526 A (wejście możliwe tylko klatką schodową od ul. Bogusławskiego 6) w terminie do 15 września 2014r.

 

http://www.wroclaw.pl/stypendia-szkolne

Wycieczka do Londynu

Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki do Londynu. Czas trwania - 6 dni. Koszt 1100 zl.

Informacji udzielają: Prof. J. Mikluszka oraz Prof. M.Dąbrowska.

KIERMASZ KSIĄŻEK!!!

 

 

 

 

Kiermasz książek rozpocznie się w poniedziałek (08.09). Sprzedaż będzie się odbywać głównie na przerwach w bibliotece. Za sprzedaż są odpowiedzialne osoby z samorządu szkolnego (będą zapisywać czyja książka została sprzedana i będą rozliczały się z pieniędzy), dlatego książki  należy podpisać (imię, nazwisko, klasa i cena) i złożyć w bibliotece (jak najszybciej).

                                                                                                                                       Samorząd Uczniowski

Parking szkolny

Przypominamy uczniom,

że na parking szkolny mogą wjeżdżać wyłącznie pracownicy, goście i dostawcy.

 

Właściciele jednośladów proszeni są o nieopieranie swoich pojazdów o mury szkoły.

Stypendia szkolne

"W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ do Działu Projektów Edukacyjnych przy ul. Zapolskiej 4, piętro V, pokój nr 526 A (wejście możliwe tylko klatką schodową od ul. Bogusławskiego 6) w terminie do 15 września 2014r.

 

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

  1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego uczni
  2. pełnoletniego ucznia
  3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

  • zakup podręczników  - od czerwca 2014
  • pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2014 – wg katalogu wydatków kwalifikowanych
  • abonament internetowy – od września 2014 do czerwca 2015

 

Szczegółowe informacje:

http://www.wroclaw.pl/stypendia-szkolne

 

Osobą udzielającą informacji nt. Narodowego Programu Stypendialnego w Wydziale Edukacji UM Wrocławia jest Michał Mikołajek (tel. 71 7777 78 54).

Wyprawka szkolna

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów:

http://www.wroclaw.pl/wyprawka-szkolna-na-rok-2014

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1118-wyprawka-szkolna-w-2014-r

Zapotrzebowanie na wyprawkę należy zgłosić w szkole najpóźniej do 8 września br. do godz.9:00
(do pedagoga lub psychologa)

"Opowieści podróżnicze"

Podróżowanie jest marzeniem wielu młodych ludzi. Odwiedzanie odległych krajów jest teraz o wiele łatwiejsze i tańsze niż jeszcze kilka lat temu. W czasie spotkania uczniowie wysłuchają najciekawszych opowieści z podróży po Europie, Azji i Afryce. Usłyszą, jak można zaplanować i zarobić na podróż marzeń, co warto spakować, oraz odkryją, że podróżowanie nie musi być wcale drogie – najważniejsze są chęci, motywacja i wytrwałość na drodze do celu. Dowiedzą się również, jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa mogą ich spotkać po drodze.

Centrum Edukacji Społecznej (dział Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego), uzupełniając ofertę warsztatów skierowaną do szkół, zaprasza do realizacji spotkania podróżniczego z Piotrem Łąckim, który w ostatnich latach odwiedził Bałkany, przejechał Rosję koleją transsyberyjską, spędził miesiąc w Chinach, by w 2013 r. wyruszyć w samotną podróż po Afryce Wschodniej i Południowej.

Będzie to opowieść o marzeniach oraz drodze do ich realizacji. Spotkanie to zbiera sześć lat doświadczeń podróżniczych i stanowi inspirację dla młodych ludzi do rozwijania pasji, poszerzania perspektyw oraz aktywnego spędzania czasu. Poprzez spotkanie chcemy zachęcać młodych ludzi do poznawania otaczającego ich świata oraz rozwijać otwartość i tolerancję wobec innych kultur i narodów.

Warunki techniczne „Opowieści podróżniczych”
1. dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
2. czas trwania: 3 godziny lekcyjne (90 minut prezentacji i 45 minut na pytania)
3. minimalna ilość uczniów: 40
4. szkoła zapewnia salę wyposażoną w odpowiedni sprzęt techniczny (rzutnik, głośniki)

5. spotkanie jest bezpłatne

„Opowieści podróżnicze” krok po kroku

1. Szkoła zgłasza chęć realizacji „Opowieści podróżniczych” na adres mailowy:
centrum@ces.wroclaw.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy (do ściągnięcia ze strony ces.wroclaw.pl, zakładka „Szkoły”). Zgłoszenia są przyjmowane do 10.10.2014 r
2. Po 10.10.2014 r. pracownik CES skontaktuje się ze szkołą, aby ustalić szczegóły spotkania.
3. CES jest w stanie przeprowadzić jedno spotkanie podróżnicze tygodniowo. Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym grupy powyżej 50 osób mają pierwszeństwo przy ustalaniu terminarza. Pozostałe szkoły trafią na listę rezerwową. Opowieści będą realizowane do 19.12.2014 r.

przydziały szafek

Uwaga! Szafki!
Od środy rano!

W związku z nowymi przydziałami szafek, proszę wszystkich o zabranie z nich we wtorek swoich rzeczy.
Kody we wszystkich szafkach zostaną ustawione na 0000, proszę samemu ustawić sobie nowy kod.
Starsi uczniowie w dalszym ciągu będą korzystać z dawnych szafek, ale ze względów organizacyjnych, również ich kod dostępu zostanie chwilowo zastąpiony przez 0000.
Wszystkie uwagi proszę kierować do kierownika gospodarczego.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )